МАГАЗИНИ: 816-49-34,35,36,37; факс: 988-01-00 | ОФИС: 816-49-10, 15; факс: 816-49-16 -» още..
Извадки от ръководства за ползване на продуктите
"Комел Софт Мултимедия" ЕООД внася и пуска на пазара продукти, които отговарят на изискванията на българското законодателство. Тук можете да изтеглите преведени на български извадки от ръководствата за експлоатация на някои продукти.
За повече информация по въпроса - свържете се с Благой Делев - b_delev@comelsoft.com.
Copyright ©: 1997-2019, Comel Soft Multimedia, Ltd.
Use with IE 5.x, Netscape 6.x, Mozilla 1.x, Opera 5x and above; 800x600 and higher
system status: you are visitor 923,043 since 02.08.2001 - show stats | products count: 2,926
L A M P site | webDev by V. Vassilev