МАГАЗИНИ: 816-49-34,35,36,37; факс: 988-01-00 | ОФИС: 816-49-10, 15; факс: 816-49-16 -» още..
Декларации за съoтветствие на продуктите
От 01.01.2007 г., когато влезе в сила договорът за присъединяване на Р. България към Европейския съюз, българският пазар вече е част от Единния европейски пазар. Във връзка с това "Комел Софт Мултимедия" ЕООД вече НЕ ИЗДАВА декларации за съответствие на внасяни от него продукти на европейски производители (Rotronic, Trust, Shuttle, KiSS и др.), тъй като те вече са били пуснати от тях на Единния европейски пазар. Дружеството няма да издава също декларации и за други продукти, независимо от техния произход, ако има информация, че те вече са били пуснати на европейския пазар от други вносители. Прекратява се също маркирането на продуктите с досегашната българска маркировка за съответствие "Со", която вече е заменена от европейската маркировка "CE". Клиентите, които желаят да получат информация за съответствието на даден продукт, предлаган от "Комел Софт Мултимедия" ЕООД, с изискванията на европейските директиви и стандарти, могат да я получат от интернет-страниците на съответните производители (ако такава информация е публикувана в тях) или от компетентните органи в страните-членки на Европейския съюз.
По въпроси, свързани с оценяване съответствието на продуктите, предлагани от дружеството, можете да се свържете и с Благой Делев - b_delev@comelsoft.com
 
Производител: Aashima
 
Производител: Acorp
 
Производител: Axis
 
Производител: Daewoo
 
Производител: doomX
 
Производител: Finest Security Systems
 
Производител: GeoVision
 
Производител: GlobalSun
 
Производител: GrandTec
 
Производител: iiyama
 
Производител: KiSS
 
Производител: Linksys
 
Производител: Premier Hitech
 
Производител: Q-Tec
 
Производител: Rotronic Logistics
 
Производител: Shuttle
 
Производител: StarChip
 
Производител: Teac
 
Производител: Trust
 
Производител: VIDO
Copyright ©: 1997-2019, Comel Soft Multimedia, Ltd.
Use with IE 5.x, Netscape 6.x, Mozilla 1.x, Opera 5x and above; 800x600 and higher
system status: you are visitor 923,043 since 02.08.2001 - show stats | products count: 2,926
L A M P site | webDev by V. Vassilev